Spring naar content

Onze drive scroll down

‘Werelden samenbrengen voor een toekomstbestendige maritieme sector!’

Innovatie heeft Nederland op de maritieme wereldkaart gezet dankzij visie, lef, kennis en kunde maar vooral: capabele mensen. Dat zijn wat ons betreft precies de ingrediënten waarmee we onze koppositie gaan vasthouden.

Echter, de uitdaging is dat onze huidige positie grotendeels gebaseerd is op fossiel en een niet duurzame ecologische voetafdruk. Hetgeen voor onze maatschappij en steeds meer organisaties niet langer houdbaar of acceptabel is. Daar komt bovenop dat verandering het nieuwe normaal lijkt te zijn. Dit vraagt naast krachtig leiderschap ook creatief leiderschap.

Bedrijven moeten naast succesvol opereren in het hier en nu, ook werken aan toekomstperspectief waarin ze de veranderingen die op hen afkomen omzetten in kansen. Zo wordt de continuïteit van organisaties zeker gesteld en blijven ze de concurrentie een stap voor. Dat vergt niet alleen omdenken, maar vraagt ook om (radicale) innovaties en nieuwe duurzame verdienmodellen, die alleen tot stand komen door slimme (keten)samenwerking.

De trackrecord van de maritieme sector bewijst dat we de vaardigheid hebben om doorbraak technologieën te creëren en daarbij beschikken we over de slimste koppen en kundige handen. Maar de realiteit is dat onze duurzame trackrecord nog te beperkt is.

 

Het roer moet om!

We moeten de sector in beweging krijgen door het beste op innovatiegebied in organisaties naar boven te halen en in te zetten voor de noodzakelijke verandering.

Wij kunnen barrières doorbreken door teams te inspireren en energizen. Door verschillende ideeën omhoog te halen, te verbinden en te versnellen. Door kansen en ontwikkelingen van de buitenwereld naar binnen te brengen. En tenslotte de innovatiestrategie te bepalen voor de benodigde structurele verandering.

Wij zijn de inspirators voor vernieuwende ideeën, de uitdagers van het managementteam, de kick starters om innovaties te realiseren en de ingang naar nieuwe samenwerkingspartners.

Kortom, wij zijn jouw innovatiepartner-in-crime op weg naar een duurzame maritieme toekomst #getpropelled!