Spring naar content

Schuttevaer column #9 De Maritime Sisters faseren fossiel uit scroll down

‘Fossiel’ moet worden uitgefaseerd. Daar zijn we het allemaal over eens. De manier waarop, daar zijn we nog niet uit. De discussie die we daarover voeren is vaak technisch van aard. Maar dat is slechts een deel van de puzzel. En om die puzzel te kunnen leggen moeten ook achterhaalde opvattingen de deur uit.

 

Aangezien de ‘Women in Maritime Survey 2021’ centraal staat in deze column zal het u wellicht verbazen dat dit niet alleen om mannelijke opvattingen gaat.

Vorige week kwam de survey uit. IMO en Wista ondervroegen hiervoor ruim 500 bedrijven en organisaties, waaronder 61 rederijen, 53 maritieme organisaties, 50 scheeps- en crewmanagers, 36 havenbedrijven, 30 maritieme onderwijsinstellingen, 30 consultants en 26 cargadoors. Het resultaat is nog niet om over naar huis te schrijven: aan wal hebben vrouwen inmiddels ‘een redelijke positie weten te verwerven’, maar aan boord is dit minder dan 2%.

 

Mannelijke meetlat

 

Kortom, vrouwen zijn nog steeds flink ondervertegenwoordigd in de sector. Al zien we dat steeds meer bedrijven hieraan wel aandacht besteden. Maar met aandacht alleen komen we er niet.

Feit is dat Noorwegen het enige land in het rapport is dat de 50% vertegenwoordiging van vrouwen in de boardroom benadert. Nederland moet zich met 21% schamen.

Het rapport spreekt van ‘voorzichtige stapjes voorwaarts’, terwijl we op energietransitievlak enorme stappen te zetten hebben. Dat gaat wat ons betreft niet samen.

Maar waar we ons vooral aan stoorden was de zin: ‘Daar waar vrouwen de kans krijgen om in de maritieme sector een rol te vervullen, laten ze zien dat ze daarvoor net zo geschikt zijn als mannen, aldus IMO en Wista’. Precies daar gaat het wat ons betreft mis. Waarom worden vrouwen langs een mannelijke meetlat gelegd?

 

Onontgonnen terrein

 

De energietransitie is geen lineair project dat met een vooraf dichtgetimmerd plan te realiseren is. Het is onontgonnen terrein, waarvoor bovendien nog veel innovaties gerealiseerd dienen te worden. Dit vergt een exploratieve, iteratieve werkwijze waar verschillende perspectieven samenkomen en waarvoor vooral systemisch en holistisch moet worden gedacht. Daar zijn masculiene én feminiene kwaliteiten voor nodig, die beide in zowel mannen als vrouwen te vinden zijn. En die vooral beide even hard nodig zijn om in gemengde teams resultaten te boeken.

 

Versnelling

 

75 INQ maakt zich hard voor versnelling van de energietransitie met alle hens aan dek (M/V/X), omdat we al deze mensen en eigenschappen nodig hebben om de benodigde impact te genereren. Dát is wat ons betreft de juiste benadering.

Dus voordat de grijze heren die we met onze eerste column voor het hoofd stootten zich wederom aangevallen voelen; we hebben het niet per se over jullie. Tenzij jullie er fossiele opvattingen op nahouden. Daar is namelijk geen plaats voor in een duurzame maritieme toekomst.

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!