Spring naar content

Schuttevaer column #36 (de laatste) Maritime Sisters: Zwaaien af, maar komen ongetwijfeld nog eens op jullie (vaar)weg! scroll down

Wow, de tijd vliegt en daarmee is het einde van ons columnschap nu echt in zicht. En dat vinden we heel jammer, want we zijn nog lang niet uitgepraat! Maar goed, als je pleit voor vernieuwing en innovatie, dan betekent dit dat je zelf ook plaats moet maken voor nieuwe mensen en andere geluiden. Dus met veel dank en waardering voor Weekblad Schuttevaer dragen wij hierbij ons stokje over aan de volgende columnist. Maar natuurlijk niet zonder een laatste uitdaging naar de lezers.

 

Voor ons begon het ruim twee jaar geleden en met onze eerste column was gelijk de toon gezet. De titel luidde namelijk ‘afrekenen met grijze haren en voorspelbaarheid’, waarmee we zeker niet bedoelden dat alle oudere mensen werkzaam in de sector per direct met pensioen moesten. Nee, we doelden op ruimte voor nieuwe mensen en andere geluiden. Juist waar die twee samenkomen wordt het wat ons betreft interessant. En dat is dan ook wat we blijven benadrukken op onze missie om de transitie naar een duurzame maritieme sector te versnellen.

 

Green Team

 

Dat is precies waar de maritieme sector in Noord-Nederland actief mee bezig is en waarover men ons onlangs met trots bijpraatte. Zo bereidt ÈTA Shipping haar nieuwe shortsea-schepen voor op de (brandstof van de) toekomst door deze modulair te ontwerpen, maar ook door vergaande digitalisering toe te passen, waardoor men straks met slechts vier bemanningsleden kan varen. En ook Royal Wagenborg, die het groenste multipurpose-schip aan haar vloot heeft toegevoegd. De EasyMax, die met een focus op energie-efficiency 60% aan CO2-emissies bespaart ten opzichte van vergelijkbare schepen. Royal Bodewes draagt haar steentje bij door onder meer minder lasuren in een schip te stoppen, gebruik te maken van aardwarmte en zonnepanelen en met het oprichten van een Green Team. Tenslotte wordt door Groningen Seaports keihard gebouwd aan de duurzame en circulaire haven van de toekomst én hier is letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie.

 

Talentvijver

 

Kortom, dit maritieme rondje Noorden stemt ons positief over waar onze sector al mee bezig is, welke plannen men heeft, de ruimte die ‘nieuw geluid’ krijgt en wat dat oplevert. Maar tegelijkertijd zijn we er nog lang niet en we mogen niet verslappen, want er is nog veel werk aan de winkel. Diversiteit in de breedste zin van het woord gaat ons zeker helpen in de oplossingen die nodig zijn voor de energie- en grondstoffentransitie. Om de zogeheten ‘talentvijver’ te vergroten, maar vooral dus ook nieuwe geluiden en ideeën te laten horen. Op alle niveaus en daar is zeker nog een flinke slag te maken.

Dus laten we er gezamenlijk de schouders onder zetten en zorgen dat de goede initiatieven worden gehoord en in een stroomversnelling komen. Wij blijven ons als Maritime Sisters inzetten voor innovaties en samenwerkingen om onze duurzame maritieme toekomst veilig te stellen. Voor welke nieuwe mensen en geluiden ga jij ruimte maken?

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!