Spring naar content

Schuttevaer column #34 Maritime Sisters: Positief over nieuwe en meer diverse aanpak MAG 2023 scroll down

Het jaarlijkse Maritime Awards Gala was weer een feest van herkenning met ‘tout maritiem Nederland’ present in – ditmaal – prachtig Ahoy. Die herkenbaarheid gold overigens niet voor alles. Waar wij een ontzettende verbetering constateerden, kwam de kritische noot deze editie uit onverwachte hoek.

 

Twee jaar geleden was onze constatering ten aanzien van de homogeniteit van de bezoekers aanleiding voor deze column. Hoofdredacteur René Quist deelde onze observatie dat opvallend veel smokings gevuld waren met middelbare blanke mannen en dat de diversiteit ver te zoeken was.

Onze eerste column maakte nogal wat los. Voor de duidelijkheid: het was geen pleidooi om deze groep aan de kant te schuiven. Integendeel! Maar wel degelijk een oproep om ook een jonger én diverser publiek uit te nodigen. En misschien ook wat meer ruimte voor interactie, want is dat niet precies waar die nieuwe innovaties ontstaan?

Een nieuwe locatie, een andere presentator, maar vooral een frisse wind door het programma én aanzienlijk meer jonge gasten en verschillende achtergronden stemde ons dan ook zeer positief.

Naast uiteraard prachtige innovaties, stond met de sectoragenda en de duidelijk betrokken aanwezige ministers een wenkend perspectief voor het voorop lopen in die duurzame maritieme toekomst op het programma. Dat we daar naast de benodigde industriepolitiek vanuit de overheid en betrokkenheid van de sector vooral ook talent voor nodig hebben staat als een paal boven water. Talent met alle denkbare achtergronden.

En dat maakte diversiteit dit jaar dan ook de rode draad in het programma. De niet op haar mondje gevallen Sanne Wallis-de Vries en misschien ook wel de ministeriële aanwezigheid hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen. Ja, er is nog veel werk aan de winkel. Maar de noodzaak is duidelijk én uitgesproken.

‘Diversiteit is van het allergrootste belang’, onderstreepte Rob Verkerk terwijl hij om zich heen keek aldus de Stan Huygens rubriek in de Telegraaf. ‘Allemaal oude witte mannen’ en ‘we moeten iets doen aan ons imago’.

We zijn benieuwd wat deze uitspraak gaat losmaken én of de reacties zich met de tijd hebben mee ontwikkeld!

Wil je reageren? Dat kan via circulair@maritimesisters.com.

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!