Spring naar content

Schuttevaer column #33 Maritime Sisters: No guts, no Hollands Glorie scroll down

Nee dit is niet de titel van Andre Hazes jr. zijn nieuwe album. No guts, no Hollands Glorie is de titel van de sectoragenda van de Maritieme Maakindustrie, die 26 oktober door maar liefst twee ministers en een staatssecretaris in ontvangst werd genomen. Een geweldige en terechte erkenning van onze sector die cruciaal is onze veiligheid – zowel militair als voor het behoudt van droge voeten -, de energietransitie en het verdienvermogen van Nederland.

 

Lef is wat ons destijds op de wereldkaart heeft gezet als maritieme koploper en dat is ook precies wat er nu nodig is om ervoor te zorgen dat we als scheepsbouwnatie die innovatieve schepen kunnen blijven bouwen. Met deze breed gedragen sectoragenda, die in zeven maanden tot stand kwam onder bezielende leiding van Marja van Bijsterveldt, Dimitri van Rijn en natuurlijk de sector zelf, wordt namelijk invulling gegeven aan actiever en groen industriebeleid.

En dat is bijzonder want jarenlang leek industriebeleid bijna een vies woord, maar ook op dit vlak is de maritieme maakindustrie wederom koploper. We zijn namelijk de eerste sector waarop dit nieuwe kader is toegepast en daarmee zijn we een concreet voorbeeld van hoe actief industriebeleid kan worden vormgegeven.

De sectoragenda geeft niet alleen invulling aan een integraal beleid voor de maritieme maakindustrie, het gaat ook om het strategisch benutten van overheidsaanbestedingen voor de Nederlandse maritieme maakindustrie. Daarbij een versterking en bescherming van het regionale scheepsbouwclusters, wat hard nodig is met alle internationale concurrentie en het soms scheve Europese level-playing field. Ook geeft de agenda richting aan de uitwerking van de aangenomen moties voor maritieme veiligheid en de bescherming van infrastructuur op de Noordzee.

 

Commitment

 

Concreet betekent dit gezamenlijk vooruit denken over wat er in de toekomst nodig is voor Nederland. De maritieme maakindustrie gaat daarin een grote rol spelen door onder andere schepen hier in Nederland te bouwen, onderhouden en repareren. Met een combinatie van actielijnen voor beleid en flagship projecten zoals de ‘Werf van de Toekomst’ voor doorbraken is dit met recht een overeenkomst tussen overheid en sector. Mét uitgesproken commitment en vooral het doel om ondernemers in staat te stellen te ondernemen.

Bijzonder om bij de lancering van de sectoragenda aanwezig te zijn en nog beter zelfs om er daar onderdeel van te mogen zijn! Circulariteit is namelijk geland op deze belangrijke agenda, en terecht. Om strategische schepen te kunnen bouwen, moeten we immers ook strategischer omgaan met onze waardevolle en schaarse grondstoffen.

‘Papier is geduldig, de praktijk niet’, aldus Marja van Bijsterveldt en dat kunnen wij bevestigen. Precies met die gezonde dosis ongeduld en ‘guts’ gaan we met deze agenda dit stuk Hollands glorie opnieuw op de wereldkaart zetten!

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!