Spring naar content

Schuttevaer column #31 Maritime Sisters: Laden hun batterij op onverwachte plekken op scroll down

Wat is het toch heerlijk af en toe in een andere wereld onder te dompelen. Niet alleen om je batterij op te laden, maar vooral om zaken te versnellen. Waar werelden samenkomen ontstaan nieuwe connecties, nieuwe ideeën en kansen. Vaak uit onverwachte hoek. Hoevaak neem jij een kijkje in een wereld die je nog niet (goed) kent?

 

Dat Port of Las Palmas kansen biedt voor offshore wind hadden we niet geweten als we niet waren ingegaan op het verzoek van een gezamenlijk contact. De vraag: kunnen jullie ervaring delen en meedenken over kansen voor het maritieme cluster? Omdat we het belangrijk vinden om elkaar verder te helpen én omdat we zagen dat deze haven actief investeert in offshore wind- en waterstof-ontwikkelingen, gingen we het gesprek aan.

 

Proeftuin

 

Wat blijkt? Er wordt op Gran Canaria hard gewerkt aan de oplossingen van de toekomst. Door de havenautoriteit en gevestigde partijen, maar – en hier werden wij heel blij van – er is ook veel ruimte voor nieuwe spelers en innovaties.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar vaak kunnen kleinere havens een belangrijke rol spelen in het tot wasdom brengen van innovaties. Waarom? Omdat daar vaak ruime is voor fysieke pilots die in grote, drukke havens lastig te vinden is. Fysieke pilots zijn echter wel essentieel om aannames te valideren, de haalbaarheid te testen en zo de slagingskans van innovaties te vergroten. Kortom: het één kan niet zonder het ander.

 

Versnellingskans

 

Je begrijpt: wij sloegen aan op de 23 vierkante kilometer (!) aan proefvaargebied die Port of Las Palmas ter beschikking stelt voor het testen van innovaties. Zo doet het consortium Plocan er onderzoek met een multifunctioneel offshore-platform, waarbij de havencommunity is betrokken om kennis te ontsluiten. En ook nieuwe spelers kunnen gebruikmaken van deze ruimte. Graag zelfs.

Het mooie is, dat we dit later in de week meteen onder de aandacht konden brengen bij één van de partijen waarmee we werken en die juist hard op zoek is naar fysieke testruimte. Dit biedt hen een versnellingskans.

En dat is ongetwijfeld slechts één van de kansen die hieruit voortvloeien. Naast offshore wind staat waterstof namelijk ook hoog op de agenda. Vanuit de gunstige ligging ten opzichte van Afrika, worden diverse projecten op dit vlak verkend. De EU stimuleert deze samenwerkingen en stelt middelen ter beschikking om ze verder te brengen.

 

Uitzoomen

 

Kortom het bleef niet alleen bij het delen van ideeën. Al pratende kwamen we tot diverse versnellingskansen. Daarom is het zo belangrijk vanuit je eigen wereld uit te zoomen en te kijken wat er internationaal gebeurt. Je kunt hier niet alleen van leren, maar in veel gevallen ook aan bijdragen of slimmer samenwerken. En zo gaan we allemaal verder. Win-win!

Wij adviseren iedereen af en toe uit de eigen silo te stappen en een nieuwe wereld te verkennen. Niet alleen omdat het een leuke afwisseling is. Nee, omdat je er nieuwe mensen ontmoet, ideeën kunt opdoen voor je volgende innovatie en uiteindelijk ook business kunt genereren. Dus in welke wereld duik jij volgende week?

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!