Spring naar content

Schuttevaer column #22 Maritime Sisters: Is de arbeidsmarktkrapte een bedreiging of kans? scroll down

Ken je dat gevoel? Je luistert naar een presentatie en denkt: “Dit kan niet waar zijn!” Dat gevoel kregen wij toen er enkele cijfers uit de CBS Emancipatiemonitor 2022 werden gedeeld tijdens het ORAM Lente event.
Onze mond viel open toen we hoorden dat het grootste deel van Nederland vindt dat vrouwen in deeltijd moeten werken, ongeacht of ze jonge kinderen hebben of niet.

 

Slechts 56% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk en heeft een zelfstandig inkomen van tenminste het minimumloon. Bij een eerste kindje, gaat bijna 45% van de moeders minder werken of stoppen helemaal. Dan kun je toch concluderen dat er iets mis is met ons systeem? We hebben namelijk een enorme uitdaging op de arbeidsmarkt.

In de praktijk blijkt het werven van meer vrouwen ‘makkelijker gezegd dan gedaan’. We zouden de crèche gratis kunnen maken, want kinderopvang is kostbaar. Helaas is dit geen oplossing, want een meerderheid is er namelijk niet van overtuigd dat opvang goed is. Met als gevolg dat slechts 9% van de in deeltijd werkende vrouwen en 5% van de niet-werkende vrouwen overweegt (meer uren) te werken wanneer zij goede en goedkope kinderopvang kan vinden.

We moeten het dus over een andere boeg gooien. Dit lijkt het juiste moment te zijn; een aanzienlijk deel van de vrouwelijke deeltijdwerkers en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen wil namelijk (meer) werken, nu het gezinsinkomen niet meer toereikend is. Daar komt bij dat het voor vrouwen met een andere culturele achtergrond ongebruikelijker is om te werken. Hoe bereik je deze groep onbenut arbeidspotentieel?

In gesprekken en ook op de paneldiscussie, waaraan Sylvia deelnam op het event, horen we: “we kunnen geen vrouwen vinden” of “er solliciteren geen vrouwen”. Wordt er wel op de juist plek en manier gezocht? Wij denken van niet!

Dat komt omdat we proberen vrouwen te vinden op de wijze waarop we altijd werven. Begrijpelijk, maar probeer het eens anders. Ga het gesprek aan, praat over financieel bewustzijn. Maak duidelijk dat door meer te gaan werken je snel het gezinsinkomen kan vergroten, dit maakt het makkelijker voor een gezin om achter de keuze te staan dat een vrouw (meer) gaat werken. De werkgever zal enige flexibiliteit moeten bieden, aangezien de zorgtaak nog grotendeels bij vrouwen ligt. Veel vrouwen zetten zelf niet de eerste stap, maar als ze gevraagd worden, is die drempel weg.

Kijk ook eens goed naar de functie-omschrijving, is deze wel opgesteld voor zowel mannen als vrouwen? En waar zoek je nieuwe werknemers? Werkgevers, kom uit je comfort-zone en ga buiten de geijkte paden op zoek. Wij denken graag met je mee! Wij komen namelijk veel topvrouwen tegen en benaderen dingen vaak nét even anders.

Natuurlijk helpt het ook als we ons als maatschappij anders gaan opstellen en we stoppen met elkaar veroordelen. Het is toch te gek voor woorden dat je ouders scheef worden aangekeken op het werk of schoolplein, als je kiest voor fulltime werken of juist voor een dagje minder werken en iets meer tijd met de kinderen.

Er is geen tijd te verliezen. We zitten met een gigantisch arbeidsmarktprobleem en zitten midden in de energietransitie, waarvan de grootste bedreiging niet het vinden van al die nieuwe technologie is, maar juist het vinden van mensen. En ze zijn er wel, we moeten alleen bereid zijn ze te vinden! Dus waar wachten we nog op?

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!