Spring naar content

Schuttevaer column #16 Maritime Sisters: Meer lullen over hoe goed we poetsen scroll down

Het gezegde ‘wie niet groot is, moet slim zijn’ is Nederland op het lijf geschreven. We zijn niet voor niets koploper op innovatief vlak.

Internationaal staan we bekend om onze oplossingen die het water bedwingen en schieten we te hulp als anderen dit niet kunnen, denk aan de Ever Given in het Suezkanaal of Boskalis die te hulp schoot bij het schip op drift voor de Noorse kust.

 

We passen innovaties ook toe in de nieuwe windparken. Zo is in windpark Hollandse Kust (west) kavel VII van RWE onder meer sprake van batterijopslag, waterstofproductie en drijvende zonnepanelen. Hiermee wordt het een interessante combinatie van windturbines en nieuwe technieken die nodig zijn voor de energietransitie.

 

60.000 vacatures

 

We zijn dus ontzettend goed bezig. Maar er hangt een donkere wolk boven ons hoofd. We kampen namelijk met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Er zijn 60.000 vacatures in de technieksector. Dat vormt een bedreiging voor de voortgang van de energietransitie.

De ‘Gouden Poort’ moet daarin verandering brengen. Dat is een ‘baanbrekend voorstel, waarbij partijen binnen de sector gaan samenwerken voor behoud én aanwas van personeel door mensen een tenminste 10-jarig werkperspectief te bieden’, aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en bestuurder van VNO-NCW. Een soort baangarantie dus voor 10 tot 20 jaar, die mensen bij de hand gaat houden. Brancheverenigingen stellen hier jaarlijks 50 miljoen euro voor beschikbaar en het kabinet ook.

Top, er komt dus geld en de brancheverenigingen zijn actief betrokken. Een belangrijk element van dit aanvalsplan zijn namelijk hybride leraren; mensen uit het bedrijfsleven die ook als docent kunnen worden ingezet. Bedrijven hebben er groot belang bij om de uitstroom te stoppen én mensen op te leiden.

Het is goed te zien dat de gouden driehoek van overheid, onderwijs en bedrijfsleven nu de handen ineen slaat en met dit ‘Gouden Poort’ actieplan komt, waarvan men verwacht het tekort van 60.000 vacatures binnen 10 jaar aanzienlijk wordt gereduceerd. De industrie die alle bouwstenen voor de energietransitie moet produceren kan simpelweg niet leveren zonder mensen.

 

Goed verdienen

 

Maar leun vooral nog niet achterover, de realiteit is dat we rijkelijk laat zijn. De tijd dringt. Alle hens aan dek dus om die mensen naar de sector te halen en te delen dat je in deze sector niet alleen meebouwt aan een duurzame toekomst, maar ook gewoon goed geld kunt verdienen. Dus voordat je denkt: ik blijf vooral lekker poetsen, sta dan eens stil over hoeveel harder er gepoetst kan worden als we er nét iets meer over lullen!

 

Klik hier voor onze column op Schuttevaer!