Spring naar content

Moderatie levendige offshore wind discussie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) scroll down

Van ambitie naar actie door in 2030
120 GW windenergie op zee te realiseren

Negen landen in het Noordzeegebied en de Europese Commissie (North Seas Energy Cooperation) willen in 2030 120 gigawatt (GW) aan offshore windenergie realiseren. Nederland speelt een cruciale rol in het realiseren van al die extra gigawatt aan nieuwe windparken op zee met 21 GW in 2030. De ambitieuze doelstelling zorgt voor een piek in de havenactiviteiten rond de Noordzee. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Royal Haskoning DNV een studie laten uitvoeren over hoe de havens zich moeten ontwikkelen om de verwachte piek op te vangen.

De bevindingen van dit onderzoek werden gepresenteerd op Offshore Energy 2023 en RVO vroeg de Maritime Sisters een levendige discussie te modereren over de uitkomsten, impact en benodigde acties. Samen met RVO, Royal HaskoningDHV, North Sea Port, de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB), de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Van Oord en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat bespraken Maritime Sisters hoe je van ambitie naar gezamenlijke actie komt. Een hele positieve ontwikkeling is dat één van de aanbevelingen voor collectieve aanbestedingsplanning op dit moment al wordt uitgevoerd!

Laten we deze constructieve benadering van betaalbare, duurzame en veilige hernieuwbare energie uit de Noordzee voortzetten als de zogeheten ‘groene energiecentrale van Europa’. Met een capaciteit van ruim 300 GW duurzame energie in 2050. In samenwerking en in balans met andere gebruikers en de ecologie van de Noordzee.

Klik hier om het rapport te lezen.

 

Over Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO helpt ondernemers en organisaties bij het investeren, ontwikkelen en uitbreiden van hun bedrijf en projecten. Zowel in Nederland als in het buitenland. RVO is als overheidsinstantie onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en geeft in die hoedanigheid windtenders uit.

Samen werken aan een duurzaam Nederland met een CO2-neutrale en circulaire economie in 2050. Dit betekent het voorkomen van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen en het optimaliseren van (grond)stoffengebruik en -hergebruik. RVO helpt met advies, het netwerk, kennis, subsidies en financiering zodat men kan plannen, investeren en innoveren om het bedrijf duurzamer te maken. RVO ondersteunt ondernemers, NGO’s, kennisinstellingen, beleidsmakers en organisaties.

Meer informatie RVO

Referenties

Wat anderen zeggen