Spring naar content

Bebeka relatiedag met André Kuipers & Klaas Dijkhoff scroll down

Toekomstbestendige scheepvaart door gebundelde krachten

 

Moderatie van de Bebeka relatiedag met André Kuipers en Klaas Dijkhoff

Concurrerend opereren in een omgeving die sterk aan verandering onderhevig is en tegelijkertijd je operatie verduurzamen in alle opzichten. Kortom: een kleinere footprint, maar nog steeds een gezonde boterham. Hoe maak je de juiste keuzes om dat ook in een nog niet uitgekristalliseerde toekomst te kunnen doen. Terwijl je ondertussen aan allerlei nieuwe regels moet voldoen. Vanaf 1 januari 2024 moet voor emissierechten betaald worden en in de nabije toekomst krijgen schepen een label op basis van de brandstofefficiëntie.

Sterker staan door de krachten te bundelen is het bestaansrecht van een coöperatie en dat is terug te zien in de trackrecord van Bebeka. Dit thema is ook wat centraal stond tijdens de Bebeka relatiedag, waar 150 leden van deze actieve coöperatie samen kwamen om te praten over toekomstbestendige scheepvaart. Met uitzicht op de levensader van Rotterdam “de Maas” gingen we in gesprek met de aanwezigen over toekomstbestendig en relevant blijven. Door die gezamenlijke expertise te blijven ontwikkelen, geïnspireerd door ervaringsdeskundigen uit andere disciplines.

Hoe bereid je, je voor op een reis die nog maar weinigen hebben gemaakt? En hoe ga je om met verandering? Onder het mom van “meet the experts” namen André Kuipers en Klaas Dijkhoff ons mee in de wereld van het onbekende. Met bestuurders Arend Jan Rozema, Dirk Pol en Dirk Jan van Leeuwen gingen we in gesprek over de prioriteiten van de coöperatie, dominante trends en ontwikkelingen in de markt en hoe Bebeka handelingsperspectief creëert voor én met de leden.

We sloten af met een blik op de toekomst met directeur Harry Vasse en het opzetten van werkgroepen om hier gezamenlijk de tanden in te zetten. Kortom: wordt vervolgd!

 

Over Bebeka

Bebeka is de eerste coöperatie op het gebied van gezamenlijke wereldwijde brandstofinkoop. Zonder winstoogmerk, transparant en betrouwbaar. Bebeka levert de energie die onze branche hard nodig heeft, al bijna 60 jaar. Mét oog voor de toekomst. Onvermoeibaar. Onbegrensd. Onafhankelijk. Dat is de kracht van de coöperatie.

De leden van de Coöperatie Bebeka vinden duurzaam ondernemen binnen de scheepvaart belangrijk. Zij zijn zich ervan bewust dat fossiele brandstoffen en andere producten die zij gebruiken invloed hebben op het milieu. Bebeka levert een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de scheepvaart door zo veel mogelijk brandstoffen in te kopen met een hoge(re) energiewaarde. Zodoende kunnen de schepen langer varen met dezelfde hoeveelheid brandstof en vindt door betere verbranding van de producten minder schadelijke uitstoot plaats.

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is in volle gang. Bebeka adviseert haar leden over duurzame alternatieve brandstoffen, onder andere in hun maandelijks Energy Alternatives rapport.

Meer informatie Bebeka

Referenties

Wat anderen zeggen