Spring naar content

Circulaire kansen voor maritiem: in gesprek met Marja van Bijsterveldt scroll down

Circulaire kansen voor maritiem: in gesprek met Marja van Bijsterveldt

Op 21 juni gingen we met speciaal gezant Marja van Bijsterveldt, het Sectoragenda team én Young Netherlands Maritime Technology (NMT) in gesprek over ‘Circulaire kansen voor maritiem’. Een open en energiek gesprek over uitdagingen, maar vooral mogelijkheden en de ambitie om Nederland weer op de wereldkaart te zetten als innovatieve maritieme natie.

Marja van Bijsterveldt heeft de sectoragenda op een actiegerichte manier ingestoken, denkend in oplossingen en kansen. We waren het er dan ook roerend over eens: we zijn pas tevreden als er beweging is. Elkaar versterken op deze missie, daar zetten we graag onze schouders onder!

Wat ons betreft samen met de young professionals, die volop bezig zijn met een duurzame maritieme toekomst en de innovatiekracht van onze sector. Goed om de concrete ideeën die zij hebben bij circulariteit en het belang dat zij daaraan hechten te horen.

Een heel goed gesprek met veel aanknopingspunten, waar we verder invulling aan geven in samenwerking met NMT en het sectoragenda team.

Wil jij ook een exemplaar? Download ‘m hier!

 

Over de sectoragenda

Om de kansen voor de maritieme maakindustrie te verzilveren en dreigingen het hoofd te bieden sloegen de overheid en de sector de handen ineen met het gezamenlijk opstellen van een sectoragenda. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) had Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart gevraagd om dit omvangrijke traject als gezant te begeleiden.

De huidige geopolitieke situatie en de impact van de klimaatverandering brengt een aantal urgente maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Hoe houden wij onze vitale infrastructuur op de Noordzee veilig? Hoe zorgen wij voor droge voeten? Hoe we de verduurzaming economisch gezien optimaal benutten?

De maritieme industrie speelt daarbij een essentiële en strategische rol. Het belang van een actiever industriebeleid voor ons land wordt zowel in het coalitieakkoord als in diverse moties van de Tweede Kamer onderschreven. Dit vormde de basis van de opdracht van Marja van Bijsterveldt die als gezant maritieme maakindustrie een belangrijke rol had bij de totstandkoming van de sectoragenda die hier de basis voor legt. Ze vervulde deze rol tot oktober 2023 naast haar reguliere werk als burgemeester van de gemeente Delft.

Klik hier voor de sectoragenda

 

Over Young NMT

Jonge professionals zijn de sleutel in een toekomstbestendige en duurzame maritieme sector. Binnen Young NMT kunnen young maritime professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en geïnspireerd raken.

Young NMT is het platform van young professionals in de Nederlandse Maritiem Technologische sector. Ze ontmoeten elkaar tijdens een aantal kennis- en netwerkevenementen door het jaar. Met als doel young professionals in en aan de sector te verbinden. Tevens zoeken ze de verbinding met de gevestigde professionals om van elkaar te leren en hun netwerk te vergroten.

Meer over Young NMT

Referenties

Wat anderen zeggen