Spring naar content

Circulaire kansen voor maritiem: in gesprek met de sector scroll down

Circulaire kansen voor maritiem: in gesprek met de sector

Op 6 juni gingen we meteen in gesprek met de sector op het TKI Maritiem event van Nederland Maritiem Land. We bespraken hoe circulariteit dé kans is om onze koploperspositie in de internationale maritieme sector zeker te stellen. Meerwaarde voor bedrijven én de sector creëren door slimmer om te gaan met materialen en waardebehoud, dat is het uitgangspunt waarmee we nu én in te toekomst competitief en relevant blijven.

We gingen in discussie over hoe de grondstoffentransitie mogelijk nóg belangrijker wordt dan de energietransitie, maar tegelijkertijd vooral kansen biedt op economisch en strategisch vlak. Het verzilveren van die kansen vergt samenwerking in de hele keten. Op verschillende niveaus moeten we innoveren, van het heroverwegen van producten tot het reduceren van materiaalgebruik, hergebruik van componenten, reparatie, recyclen en het herstellen van materialen.

Tijdens breakout-sessies spraken we door over waar we willen zijn in 2030 en welke stappen we moeten nemen om daar te komen. Geweldig om te zien en horen hoe de aanwezige bedrijven het thema circulariteit omarmen en bereid zijn om hier samen de schouders onder te zetten. Het belang van grondstoffen voor de bouw van nieuwe schepen en componenten kwam aan bod, waarbij ook het gebruik van ‘oude’ producten in sommige gevallen de meest duurzame oplossing kan zijn.

Met de opname van het thema op de maritieme agenda van de Topsector Water en Maritiem is de basis gelegd om hier verder invulling aan te geven. We pakken de komende tijd samen met de sector door om voortrekkers (verder) in het zadel te helpen. Dus stap naar voren als je met circulariteit bezig bent, hulp nodig hebt of ermee wilt beginnen! Contact ons op: circulair@maritimesisters.com.

Wil jij ook een exemplaar? Download ‘m hier.

 

Over TKI

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Ons land heeft een veelzijdige maritieme industrie met een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Nederland is toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en complexe maritieme systemen.

Om deze koploperpositie te behouden en uit te bouwen is binnen de Topsector Water & Maritime het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem opgericht.

Binnen het TKI Maritiem werken bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid samen aan maritieme innovaties en het delen van kennis. Dat doen ze met fundamenteel en/of industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het doel van deze publiek-private samenwerking (PPS) is om met elkaar betrouwbare en innovatieve oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de maritieme energietransitie, duurzaam gebruik van de zee en het behoud van onze strategische autonomie in een onvoorspelbare wereld.

Meer over TKI Maritiem

Referenties

Wat anderen zeggen