Spring naar content

Break-out & paneldiscussie circulariteit bij SmartPort Summit 2023 scroll down

Circulaire Haven van Rotterdam
Van abstracte ambities naar concrete kansen

De transitie van een lineaire naar circulaire economie is essentieel voor het voortbestaan van de Rotterdamse haven. We moeten efficiënter met (schaarse) grondstoffen en materialen omgaan. Alleen op die manier kunnen we de gewenste CO2-reductie van 55% in 2030 realiseren en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Hiervoor zullen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen moeten optrekken.

Tijdens een break-out sessie op de SmartPort Summit zijn we aan de slag gegaan met actuele, (maritiem) circulaire praktijkvoorbeelden uit de Rotterdamse haven. Er speelt al het nodige op het gebied van circulariteit, bijvoorbeeld in de maritieme maakindustrie, de grondstoffentransitie en in de logistieke sector. Maar wat is er nu écht nodig voor opschaling naar een volledig circulaire haven? Waar moet Rotterdam zich op richten? Wat zijn de kansen en uitdagingen? En welke kennis ontbreekt er nog?

We hebben vruchtbare gesprekken gevoerd over modulair ontwerpen en bouwen (zodat zaken weer uit elkaar kunnen en aanpasbaar zijn), over retrofitting en levensduurverlenging van de bestaande vloot en last but not least: hoogwaardig hergebruik na ontmanteling – wat steeds belangrijker wordt gezien de geopolitieke ontwikkelingen. Hebben we alles in huis om die cradle-to-cradle scheepsbouw innovatiehub te worden die professor Michael Braungart ook benadrukte? Wij denken van wel!

Als kers op de taart sloten we deze dag af met een interactief panel met Jeannette Baljeu en Sabine Biesheuvel. Insteek was wat overheden en bedrijven van elkaar kunnen verwachten en vooral hoe we van abstracte ambities, naar concrete kansen en acties komen. Dat is waar verandering plaatsvindt en dat is waar we samen voor gaan!

 

Over SmartPort

SmartPort is dé kennishub van de Rotterdamse Haven. Ze vormt de brug tussen havenbedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en stimuleert allianties, financieert wetenschappelijk onderzoek en zorgt voor openbare kennis disseminatie. SmartPort heeft als kennishub één centraal doel: kennisontwikkeling voor de haven van de toekomst (2030-2050) op basis van vragen vanuit het Rotterdamse bedrijfsleven en ter versnelling van innovatie.
SmartPort is een not for profit samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin.

Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar de energietransitie, digitalisering en automatisering gaan een grote impact hebben op haven en de samenleving. Dit zijn kansen voor de Rotterdamse haven en stad. Een gezond haven-industrieel cluster met een attractieve stad en flexibele en duurzame transport keten is het doel  voor de Rotterdamse haven. Alleen in samenwerking met overheden en kennisinstellingen kan een bedrijf zich voorbereiden op de wereld van morgen. En alleen dan kan Rotterdam zich ontpoppen tot de meest innovatieve, duurzame en slimste haven in 2050+.

Meer over SmartPort

Referenties

Wat anderen zeggen